Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Assoc. Prof. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Assistant Editor
Dr. Muharrem Kürşad YANGİL

Oulu / Finland  March 2019

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialEmine GÜLER & Şerife AKPINAR  
LOVE IN MEHMET GULER’S STORIES Ss, 1-18
MEHMET GÜLER’İN ÖYKÜLERİNDE SEVGİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4090
Abstract | Full Text |


Halil TAYFA & Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL  
EFFECTS OF INTERACTIVE BOARD USING IN TURKISH LESSON ON ACADEMIC SUCCESS AND ATTITUDE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS Ss, 19-38
ETKİLEŞİMLİ TAHTANIN TÜRKÇE DERSİNDE KULLANIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4080
Abstract | Full Text |


Betül KERAY DİNÇEL & Hilmi SAVUR  
A TOOL TO BE USED IN TEACHING TURKISH IDIOMS AND PROVERBS: TARKAN’S SONGS Ss, 39-55
YABANCILARA TÜRKÇE DEYİM VE ATASÖZÜ ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLECEK BİR ARAÇ: TARKAN ŞARKILARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4096
Abstract | Full Text |


Ahmet BENZER & Kübra KARADAĞ  
THE EFFECT OF THE STORYBIRD APPLICATION ON 5TH GRADE STUDENTS' CREATİVE WRITING SKILLS AND ATTITUDES TOWARDS WRITING Ss, 56-79
STORYBİRD UYGULAMASININ 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNE VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4076
Abstract | Full Text |


Muharrem ÖZDEN  
AN INVESTIGATION ON THE USAGE OF PLANT NAMES IN CODEX CUMANICUS ON TODAY’S ANATOLIAN DIALECTS Ss, 80-92
CODEX CUMANICUS’TA BULUNAN BİTKİ ADLARININ GÜNÜMÜZ ANADOLU AĞIZLARINDAKİ KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4066
Abstract | Full Text |


Burhan BALTACI  
TURKISH CULTURE TRACES ON THE BALKANS-MANUSCRIPT CALLED TEFSÎRU AYETI’L-KURSÎ Ss, 93-101
EL YAZMASI ESERLER ÖRNEĞİNDE BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜRÜNÜN İZLERİ -TEFSÎRU ÂYETİ’L-KURSÎ İSİMLİ YAZMA ESER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4040
Abstract | Full Text |


Alpaslan Toker  
ORHAN PAMUK’S SHEKURE, IPEK AND JANAN: THREE WOMEN CHERISHED BY NUMEROUS MEN Ss, 102-117
ORHAN PAMUK’UN ŞEKÜRE, İPEK VE CANAN’I: PEK ÇOK ERKEĞİN DEĞER VERDİĞİ ÜÇ KADIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4092
Abstract | Full Text |


Gülhanım ÜNSAL  
SPORT LANGUAGE AND ITS TRANSLATION Ss, 118-138
SPOR DİLİ VE ÇEVİRİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4095
Abstract | Full Text |


Arzu Yiğit & Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL  
THE INFLUENCE OF THE PUNCTUATION MARKS ACTIVITIES WHICH ARE IN THE SONG FORM ON THE SUCCESS OF THE 8th GRADE STUDENTS’ PUNCTUATION MARKS USAGE Ss, 139-154
ŞARKILARLA NOKTALAMA İŞARETİ ÖĞRETME ETKİNLİĞİNİN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NOKTALAMA İŞARETLERİNİ KULLANMA BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4093
Abstract | Full Text |


Hasan Şerif BALTACI  
CAUSE MARKERS IN L1 AND L2 CAUSE PARAGRAPHS: TURKISH VS. ENGLISH Ss, 155-167
ANADİL VE YABANCI DİLDEKİ NEDEN PARAGRAFLARINDA NEDENSELLİK YAPILARI: TÜRKÇE VE İNGİLİZCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4081
Abstract | Full Text |


Bünyamin SARİKAYA & Yunus ŞAKİROĞLU  
THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPATHY LEVELS AND COMMUNICATION SKILLS OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS Ss, 168-182
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EMPATİ DÜZEYLERİ İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4099
Abstract | Full Text |


Rukiye ÖZTÜRK  
TRISTIA III.3: LETTER FROM OVID TO HIS WIFE ON HIS DEATHBED Ss, 183-196
Tristia III.3: ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ OVIDIUS’TAN KARISINA MEKTUP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4056
Abstract | Full Text |


Feyza ALTINKAMIŞ  
TEACHING TURKISH AS A MOTHER TONGUE IN BELGIUM: FROM PAST, TO PRESENT AND TO FUTURE Ss, 197-207
BELÇİKA'DA TÜRKÇENİN ANA DİLİ OLARAK EĞİTİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4102
Abstract | Full Text |


Zeynep Zeliha BAYAZIT & Seda SONKAYA  
TÜRKÇEDEKİ KAYNAK GÖSTERGELERİNİN 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA İNCELENMESİ Ss, 208-217
THE INVESTIGATION OF TURKISH LINGUISTIC MARKERS OF EVIDENTIALITY BETWEEN 3-6-YEAR-OLD CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4119
Abstract | Full Text |


Esra LÜLE MERT  
NON-LINGUISTIC SIGNS IN THE TALE OF SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS Ss, 218-251
PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCELER” MASALINDAKİ DİL DIŞI GÖSTERGELER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4107
Abstract | Full Text |


Derya ESKİMEN  
EVALUATING ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS TOWARDS WRITING IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES Ss, 252-260
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4104
Abstract | Full Text |


Cihat Burak KORKMAZ  
NUMBERS OF WORDS OF LISTENING TEXT USED IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Ss, 261-278
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİNLEME METİNLERİNİN KELİME SAYILARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4098
Abstract | Full Text |


Firdevs GÜNEŞ & Arzu ÇEVİK  
INVESTIGATION OF APPROACHES IN CHILDREN'S BOOKS Ss, 279-293
ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ YAKLAŞIMLARIN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4097
Abstract | Full Text |


Shahin al-Hadi Ibrahim Mohammed  
SOME SHORT SURAH’S OF THE HOLY QURAN WITH SPECIAL REFERENCE TO VOCABULARY Ss, 294-305
SOME SHORT SURAH’S OF THE HOLY QURAN WITH SPECIAL REFERENCE TO VOCABULARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4045
Abstract | Full Text |


Saleh Almathhan  
THE PHONEMIC EXCHANGE BETWEEN THE "SEEN" AND THE "SAD" PHONEMES IN THE ROOT CONSTRUCTION B. S. TAH IN THE RECONCILED QURANIC READINGS A CONNOTATIVE LINGUISTIC STUDY Ss, 306-332
THE PHONEMIC EXCHANGE BETWEEN THE "SEEN" AND THE "SAD" PHONEMES IN THE ROOT CONSTRUCTION B. S. TAH IN THE RECONCILED QURANIC READINGS A CONNOTATIVE LINGUISTIC STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4110
Abstract | Full Text |


Funda BULUT  
TRACİNG THE OTTOMAN FLOWER CİVİLİZATİON: IILUSTRATED AND EXEMPLİFED DİCTİONARY OF OTTOMAN FLOWER NAMES Ss, 333-339
OSMANLI ÇİÇEK MEDENİYETİNİN İZİNİ SÜRMEK: ÖRNEKLİ VE RESİMLİ OSMANLI ÇİÇEK ADLARI SÖZLÜĞÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4105
Abstract | Full Text |


Muna YÜCEOL ÖZEZEN  
AN EVALUATION ON MENTAL METAPHORS IN TURKISH Ss, 340-359
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE AKIL METAFORLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4083
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri