Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


18 NumberEditor
Prof. Dr. Iga Maria LEHMAN

Assistant Editor


Oulu / Finland  2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialSuna ALTUN  
DOES REPEATED READING CONTRIBUTE TO STUDENTS’ FLUENCY AND COMPREHENSION IN EFL READING? Ss, 1-7
DOES REPEATED READING CONTRIBUTE TO STUDENTS’ FLUENCY AND COMPREHENSION IN EFL READING?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3661
Abstract | Full Text |


Ümran ÜSTÜNBAŞ  
DİLBİLGİSİNİ ÖĞRENDİĞİ GİBİ ÖĞRETMEK TÜRKİYE’DEKİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞÜ MÜ? Ss, 8-16
“I TEACH GRAMMAR AS I WAS TAUGHT”: IS IT THE VIEW OF ELT TEACHERS IN TURKEY?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3601
Abstract | Full Text |


Meryem ÖZDEMİR YILMAZER & Hasan Çağlar BAŞOL  
ACQUISITION OF VERBS AND ARGUMENT STRUCTURES IN TURKISH Ss, 17-30
ACQUISITION OF VERBS AND ARGUMENT STRUCTURES IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3615
Abstract | Full Text |


Mehmet ALTAY - Banu İNAN KARAGÜL & Doğan YÜKSEL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KELİME DAĞARCIĞI İLE ALAN DERSLERİNDEKİ BAŞARILARI Ss, 31-38
THE VOCABULARY SIZE OF TEACHER CANDIDATES AND THEIR SUCCESS IN MAJOR AREA COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3616
Abstract | Full Text |


Mert TOPKARAOĞLU & Hakan DİLMAN  
ELF AWARENESS IN ENGLISH LANGUAGE EDUCATION Ss, 39-58
ELF AWARENESS IN ENGLISH LANGUAGE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3618
Abstract | Full Text |


Aycan Demir AYAZ  
THE EFFECTS OF TEACHER CODE-SWITCHING ON EFL LEARNERS’ SPEAKING SKILL Ss, 59-66
THE EFFECTS OF TEACHER CODE-SWITCHING ON EFL LEARNERS’ SPEAKING SKILL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3619
Abstract | Full Text |


Suna ALTUN  
FARKLI BÖLÜMLERDEN ÖĞRENCİLER YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE’Yİ ÖĞRENİRKEN MOTİVASYON TÜRÜNDE FARKLILIK GÖSTERİRLER Mİ? Ss, 67-77
DO THE STUDENTS FROM DIFFERENT MAJORS DIFFER IN MOTIVATION TYPE TOWARDS LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3651
Abstract | Full Text |


Aycan Demir AYAZ  
THE RELATIONSHIP BETWEEN EFL LEARNERS’ LANGUAGE LEARNING STRATEGY USE, WILLINGNESS TO COMMUNICATE, AND L2 ACHİEVEMENT Ss, 78-92
THE RELATIONSHIP BETWEEN EFL LEARNERS’ LANGUAGE LEARNING STRATEGY USE, WILLINGNESS TO COMMUNICATE, AND L2 ACHİEVEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3620
Abstract | Full Text |


Rıdvan TUNÇEL - Özlem UTKU - Aslı AKÇAY & Eylül SÖZEN  
EDİMSEL YETİ VE GÖREV-TEMELLİ DİL ÖĞRETİMİ: İLETİŞİMSEL İŞLEVLERİN TÜRK YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ Ss, 93-105
PRAGMATIC COMPETENCE AND TASK-BASED LANGUAGE TEACHING: THE SIGNIFICANCE OF TEACHING COMMUNICATIVE FUNCTIONS IN TURKISH EFL CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3621
Abstract | Full Text |


Tuğba ŞİMŞEK & Ali Ceyhun MÜFTÜOĞLU  
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN STAJ DENEYİMLERİ: GERÇEK AKTÖRLERDEN BİR DEĞERLENDİRME Ss, 106-122
PRACTICUM EXPERIENCES OF STUDENT TEACHERS STUDYING AT ELT DEPARTMENT: AN EVALUATION FROM THE REAL ACTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3631
Abstract | Full Text |


Sevinç YERLİ USUL & KenanYERLİ  
DENEYİMLİ VE DENEYİMSİZ ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ VE ÖZYETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR Ss, 123-133
THE DIFFERENCES BETWEEN NOVICE AND EXPERIENCED UNIVERSITY PREP-CLASS TEACHERS’ CLASSROOM MANAGEMENT, SELF-EFFICACY PERCEPTIONS AND STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3646
Abstract | Full Text |


MELDA YILMAZ TÜLEK & Derin ATAY  
VİDEO ÇEKİM PROJESİNİN ÖĞRENCİ ÖZERKLİĞİ (OTONOMİSİ) ÜZERİNE ETKİLERİ Ss, 134-150
THE EFFECTS OF VIDEO SHOOTING PROJECT ON LEARNER AUTONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3647
Abstract | Full Text |


Ertan ALTINSOY & Serkan BOYRAZ  
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTDİL BİLGİSİ BECERİSİ VE KONUŞMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 151-158
THE RELATIONSHIP BETWEEN METALINGUISTIC KNOWLEDGE AND SPEAKING ANXIETY OF ELT STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3653
Abstract | Full Text |


Serkan BOYRAZ & Ertan ALTINSOY  
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BAĞLAMINDA OKUMA STRATEJİLERİ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIĞI Ss, 159-167
METACOGNITIVE AWARENESS OF READING STRATEGIES IN EFL CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3655
Abstract | Full Text |


Banu İNAN KARAGÜL - Doğan YÜKSEL & Mehmet ALTAY  
YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN SINAV VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI Ss, 168-174
ASSESSMENT AND GRADING PRACTICES OF EFL TEACHERS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3656
Abstract | Full Text |


Ecem EKİNCİ & Mithat EKİNCİ  
İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN MOBİL UYGULAMALAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: VAKA ÇALIŞMASI Ss, 175-193
PERCEPTIONS OF EFL LEARNERS ABOUT USING MOBILE APPLICATIONS FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNING: A CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3659
Abstract | Full Text |


Esra KARAKUŞ & Zeynep ÜNLÜER  
İNGİLİZCE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAZLI ANLIK MESAJLAŞMA PLATFORMUNDAKİ KURDUKLARI İŞBİRLİĞİ: DURUM ÇALIŞMASI Ss, 194-207
COLLABORATION AMONG ENGLISH LANGUAGE LEARNERS ON A SMART PHONE BASED INSTANTMESSAGING PLATFORM: CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3662
Abstract | Full Text |


Kübra ÖRSDEMİR  
İKİNCİ DİL KELİME BİLGİSİ GELİŞİMİNDE EZBERLEME YÖNTEMİ İLE ANLAMSAL HARİTALANDIRMA YÖNTEMİNİN ROLÜ Ss, 208-215
THE ROLE OF MEMORIZATION AND SEMANTIC MAPPING IN THE DEVELOPMENT OF L2 VOCABULARY KNOWLEDGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3677
Abstract | Full Text |


Esra KARAKUŞ  
İNGİLİZCE ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENCİLERİN DEYİMSEL FİİLLERİ VEYA EŞ ANLAMLI TEK KELİMELİK FİİLLERİ KULLANMA TERCİHLERİ Ss, 216-225
THE PREFERENCES OF TURKISH EFL LEARNERS IN USING PHRASAL VERBS OR SYNONYMOUS ONE -WORD VERBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3654
Abstract | Full Text |


Gamze SARIYILDIZ  
TEACHERS’ PERCEPTIONS OF THE ROLE OF CULTURE TEACHING IN ELT AND THEIR FAMILIARITY WITH THE TARGET CULTURE Ss, 226-236
TEACHERS’ PERCEPTIONS OF THE ROLE OF CULTURE TEACHING IN ELT AND THEIR FAMILIARITY WITH THE TARGET CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3649
Abstract | Full Text |


Senem CELLAT & Gül DURMUŞOĞLU KÖSE  
YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRENEN TÜRK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SÖZCÜK MİKTARLARIYLA YABANCI DİL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 237-247
THE RELATIONSHIP BETWEEN VOCABULARY SIZE AND FOUR LANGUAGE SKILLS OF TURKISH EFL LEARNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3590
Abstract | Full Text |


Gamze SARIYILDIZ  
“NOVICE AND EXPERIENCED TEACHERS’ PERCEPTIONS TOWARDS SELF-INITIATED PROFESSIONAL DEVELOPMENT, PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES AND POSSIBLE HINDERING FACTORS” Ss, 248-260
“NOVICE AND EXPERIENCED TEACHERS’ PERCEPTIONS TOWARDS SELF-INITIATED PROFESSIONAL DEVELOPMENT, PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES AND POSSIBLE HINDERING FACTORS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3648
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri