Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ OKUMA ETKİNLİKLERİNİN OKUMA EĞİTİMİ KAPSAMINDA METİNDİLBİLİMSEL BAĞLAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(A TEXT-LINGUISTIC EVALUATION OF READING ACTIVITIES IN SECONDARY SCHOOL TURKISH COURSEBOOKS IN THE CONTEXT OF EFFICACY OF READING INSTRUCTION )

Author : Şükran DİLİDÜZGÜN  & Şerife GENÇ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 28
Page : 107-126
30    28


Summary
Bireylere anadilini etkili kullanmayı öğretmek, dil farkındalığı geliştirmek; ayrıca eleştirel okur yetiştirebilmek kuramsal temele oturtulmuş bir okuma eğitimiyle gerçekleştirilebilir. Okuma eğitimi, kullanılan metinlerin niteliği, etkinliklerin biçim ve içeriğiyle şekillendirilir. Metin yapı ve türlerini inceleme konusu yapan metindilbilim alanının, Türkçe dersleri için bilimsel bir temel oluşturduğu düşünülmektedir. Amacı; Türkçe ders kitaplarındaki okuma etkinliklerinin okuma eğitimi yeterliğini metindilbilimsel bağlamda değerlendirmek olan araştırmada; nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışma evreni; hedeflenen metin türlerinin ve okuma anlama, çözümleme ve değerlendirme kazanımlarının tümünü kapsadığı için Ortaokul 8.Sınıf Türkçe ders kitaplarıdır. Araştırmanın örneklemini ise; amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenen 8.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı, Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda bulunan okuma etkinlikleri ile yönergeleri oluşturmaktadır. İncelenen ders kitabında okuma eğitimi ölçütlerine göre en çok/az yinelenen ya da hiç yer verilmeyen etkinlikler saptanmış ve kitapta hiç yer verilmeyen etkinlikleri karşılayan metin yapı ölçütleri belirlenmiştir. Okuma etkinliklerinin karşıladığı metin yapı ölçütlerinin genelde PISA’nın ilk düzeylerinde (1A/B, 2, 3); ele alınmayan içerik şeması, biçem, özet metin yapı ölçütlerinin daha üst düzeylerde (4, 5, 6) olduğu saptanmıştır. Bu araştırma metin yapısı bağlamında okuma eğitimi ölçütlerinin değerlendirilmesi, okuma etkinliklerinin içeriğinin sorgulanması ve eksikliklerin giderilmesi açısından alana katkı sağlaması ve bu bağlamda ilk çalışma olması bakımından önemlidir.

Keywords
Okuma eğitimi, okuma-anlama etkinlikleri, metin yapısı.

Abstract
To teach individuals how to use their mother tongue effectively, to develop language awareness and the ability to educate critical readers can be realised through a theoretical reading instruction. Reading instruction is shaped by the nature of the texts used, the form and content of the activities. The field of text linguistics, the subject of which is the study of text structures and genres, is thought to constitute a scientific basis for Turkish courses. In the research the aim of which is to evaluate the reading instruction adequacy of reading activities in Turkish textbooks in the textlinguistic context document analysis which is one of the qualitative research methods is used. The study population is 8th grade Turkish textbooks as it covers all of the targeted text types and gains of reading comprehension, analysis and evaluation. The sample of the research which is determined with criteration sampling, which is one of the purposive sampling, consists of reading activities and instructions in the Turkish Textbook, Workbook and Teacher's Guidebook. According to the criteria of reading instruction, most / less repetitive or nonexistent activities were determined in the textbook and the text structure criteria that meet the activities which were not included in the book were determined. The text structure criteria that reading activities meet are generally at the first levels of PISA (1A / B, 2, 3); content schema, style, summary text structure criteria that were not dealt with were found to be higher (4, 5, 6). This research is important in terms of evaluation of reading instruction criteria in the context of text structure, questioning the content of reading activities and contributing to the field in terms of eliminating deficiencies and being the first study in this context.

Keywords
Reading instruction, comprehension activities, text structure.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri