Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEĞERLER ANALİZİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM VE TÜRK MASALLARINDA KONUŞAN HAYVANLAR
( A CRITICAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF VALUES AND TALKING ANIMALS IN TURKISH TALES )

Author : Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 28
Page : 181-191
27    31


Summary
Folklor ürünlerinin çocuk eğitiminde kullanılması gerektiği araştırmacılar tarafından sık sık dile getirilir. Bunun yanı sıra folklor ürünlerinin kültürel aktarım için eğitim müfredatında kullanılması gerektiği iddia edilmektedir. Bu nedenle araştırmacılar çocuk edebiyatıyla ilişkili olarak halk bilimi üzerine incelemeler yapmaktadırlar. Buna karşın hangi ürünlerin çocuklara uygun olduğu konusu yeterince araştırılmamıştır. Özellikle masallarda hangi değerlerin öne çıktığı konusu zaman zaman ele alınsa da bu konunun her yönüyle incelendiği söylenemez. Her halk masalının çocuklar için uygun olmadığı dile getirilmekle birlikte hangi masalların uygun olduğu ya da hangilerinin uygun olmadığı konusunda bir tartışma yürütülmemektedir. Bu nedenle bu çalışmada araştırmacıların yeterince üzerinde durmadığı değer aktarımı konusunu incelenecek ve betimsel analiz yöntemine farklı bir yaklaşım önerisi getirmeye çalışılacaktır. Bu konuya örnek olması için konuşan hayvan masallarına odaklanılacak, Ignácz Kúnos'un 44 Türk Masalı ve Naki Tezel'in Türk Masalları adlı çalışmaları kullanılacaktır.

Keywords
Masal, Konuşan Havyanlar, Değer Aktarımı.

Abstract
It is frequently emphasized by researchers that folklore products should be used in child education. It is also claimed that folklore products should be used in the curriculum for cultural transfer. For this reason, researchers investigate folk literature in relation to children's literature. However, the question of which products are suitable for children has not been adequately investigated. Although the subject of what values are found in particularly the fairy tales investigate time to time, it cannot be said that this issue is examined in every aspect. Although it is emphasized that the folk tale is not suitable for children, there is no discussion about which tales are suitable or which are not. Therefore, this study will examine the subject of value transfer which the researchers do not focus on sufficiently and a different approach to descriptive analysis will be proposed. To make an example of this subject, it will be focused on animal tales, Ignácz Kúnos's 44 Turkish Fairy Tales (44 Türk Masalı)and Naki Tezel's Turkish Tales (Türk Masalları) will be used.

Keywords
Fairy Tale, Talking Animals, Value Transfer.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri