Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KALIP SÖZLER
(FORMULAIC WORDS IN THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE )

Author : Halit KARATAY  & Atilla DİLEKÇİ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 28
Page : 147-164
67    76


Summary
Kalıp sözler günlük iletişimde yaygın kullanılan, birçok sözcükle anlatılacak olay ve durumu çok kısa bir şekilde karşılayarak anlaşmayı kolaylaştıran söz varlığıdır. Aynı zamanda öğrenilen dilin kültürünü ve davranış kalıplarını da tanımayı sağlar. Bunlar karşılıklı konuşmada işlevsel ve kolay iletişim kurmayı sağlayan dil birimleridir. Bu çalışma Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öncelikle öğretilmesi gereken kalıp sözler ile ilgilidir. Bunları belirlemek için oluşturmacı gömülü teori yaklaşımı yöntemi kullanılmıştır. Bununla birlikte doküman inceleme ve görüşme tekniklerinden yararlanılmıştır. Birinci aşamada alanyazında kalıp sözlerle ilgili kullanılan terimler belirlenmiş ve bunların uzmanlar tarafından terim olarak adlandırılma yaklaşımları incelenmiştir. Alanyazında kalıp sözlerle ilgili araştırmalarda sınıflandırma yaklaşımları tartışılmış ve TYDÖ için amaca uygun işlev, bağlam ve anlam temelli bir sınıflama yapılmış ve kalıp sözler için 20 maddelik bir belirtke listesi oluşturulmuştur. İkinci aşamada TYDÖ’de kullanılan kalıp sözlerin belirlenmesi için iki yayınevinin ders kitapları seçilerek incelenmiştir. Son olarak uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzmanların belirlediği kalıp sözlerin öğretimde öncelikli olup olmadığını doğrulamak için derlemdeki kullanım sıklıkları denetlenmiştir. Bütün bu veriler bir arada değerlendirilerek derlemde kullanım sıklığı 10 ve üzeri olanlardan TYDÖ için öncelikli kalıp söz öneri listesi oluşturulmuştur.

Keywords
Kalıp sözler, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi (TYDÖ).

Abstract
The formulaic words are the vocabulary which makes the agreement easier by meeting the events and the situation which will be explained with dozens of words in daily communication. They also allow to recognize the culture and behavior patterns of the language learned. These are language units that provide functional and easy communication in a conversation. This study is related to the formulaic words that should be taught firstly in teaching Turkish as a foreign language. Constructor embedded theory approach method was used to determine these. However, document review and interview techniques were used. Firstly, in the literature, the terms used in the formulaic words are determined and their approach to being called terms by experts has been classified. In the literature, classification approaches related to words were discussed and a classification based on function, context and meaning was used for TTFL and a list of 20 categories of formulaic words has been created. Secondly, the textbooks of the two different publishers were selected and analyzed in order to determine the formulaic words used in the TTFL. Finally, expert opinion was consulted. The frequency of use of the formulaic words determined by the experts was checked in order to verify whether the teaching of the formulaic words was a priority. All these data were evaluated together and a formulaic words list was created from the ones with high frequency of the corpus for taught in the TTFL.

Keywords
Formulaic words, teaching Turkish as a foreign language (TTFL).

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri