Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ YAKLAŞIMLARIN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF APPROACHES IN CHILDREN'S BOOKS )

Author : Firdevs GÜNEŞ  & Arzu ÇEVİK  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 27
Page : 279-293
161    187


Summary
Dünyamızda çocuk kitaplarının uzun ve zengin bir geçmişi vardır. Önceleri çocuk kitaplarında edebi ve ahlaki anlayışa önem veriliyordu. 19. yüzyıldan sonra bu anlayış değişmiş, yerini çocuk kitaplarının geliştirici ve eğitici yönü almıştır. Günümüzde çocukların dil, zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Böylece çocuğun iyi okuyucu olmasına, kendini geliştirmesine ve yaşam boyu öğrenmesine odaklanılmaktadır. Bu amaca ulaşmak için çocuk kitaplarının özenle hazırlanmasına çalışılmaktadır. Çocuk kitapları hazırlanırken çeşitli yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bunlar tarihsel, sosyolojik, psikolojik ve eğitim yaklaşımı olmak üzere dört grupta toplanmaktadır. Araştırmada çocuk kitaplarında izlenen yaklaşımların saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla ele alınan on kitap betimsel analiz yoluyla incelenmiştir. Araştırma sonunda kitapların yarısında sosyolojik ve psikolojik yarısında ise davranışçı eğitim yaklaşımının esas alındığı ortaya çıkmıştır. Çağdaş öğretim yaklaşımları, değişen yaşam koşulları göz önüne alınarak hazırlanması gereken çocuk kitaplarındaki yaklaşımların güncel olmadığı görülmüştür. Çocuk kitaplarının yaklaşımları ile ilgili detaylı ve geleceğe yönelik çalışmaların yapılması önerilmiştir. Araştırmanın öğretmen adaylarına, çocuk kitabı yazarlarına ve eğitimcilere katkı sağlaması beklenmektedir.

Keywords
Çocuk kitapları, yaklaşımlar, eğitim

Abstract
Children's books have a long, rich history. Previously, theem phasisin children's boks was placed upon literaryand moral understanding. After the 19th century, theem phasis shifted towards the developemental and educational aspects. Today, on the other hand, theem phasis is on the developmentof children’s language, mental, social, emotional and physicalskills. Thus, the aimis for children to become effecient readers, develop themselves and acquire a positive aptitude for life long learning. Towards this end, special attention is paid to the preparation of children's books, and various approaches areused in doing this. These approaches can be divided into four groups: historical, sociological, psychological and educational. The aim of the current study was to determine the approaches adopted in children's books. To this end, ten boks were reviewed and analyzedu singde scriptive analysis. Results revealed that half of the boks were based on the behavioral education approach while the other half were based on the sociological and psychological approaches. It was observed that the approaches adopted in preparation of these boks failed to consider the contemporary teaching approaches. As well, changing life conditions were not reflected in the books. It is proposed that detailed and future-oriented studies be undertaken in writing children's books. The current research is expected to contribute to the development of pre-service teachers, children's boks and educators.

Keywords
Children's books, approaches, education

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri