Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCILARA TÜRKÇE DEYİM VE ATASÖZÜ ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLECEK BİR ARAÇ: TARKAN ŞARKILARI
(A TOOL TO BE USED IN TEACHING TURKISH IDIOMS AND PROVERBS: TARKAN’S SONGS )

Author : Betül KERAY DİNÇEL  & Hilmi SAVUR  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 27
Page : 39-55
184    224


Summary
Atasözü ve deyimler bir milletin kültürel unsurlarıdır. Alanyazın incelendiğinde yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki deyim ve atasözleri üzerine araştırmalar yapıldığı görülmektedir. Yabancılara Türkçe deyim ve atasözü öğretiminde genellikle metinlerden yararlanılmıştır. Şarkıların deyim ve atasözü öğretiminde kullanılması ise öğrencinin tekrar etmesi, çevresinden duyması ve daha kolay hatırlayabilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu doğrultuda çalışmada yabancılara Türkçe deyim ve atasözü öğretiminde kullanılabilecek bir araç olduğu düşünülen Tarkan şarkılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Tarkan’ın sekiz albümündeki seksen bir şarkı dinlenerek yazıya geçirilmiş ve incelenmiştir. Şarkılarda yer alan deyim ve atasözleri tek tek Türk Dil Kurumunun “Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü”nden iki araştırmacı tarafından ikişer kez kontrol edilerek analizin geçerliği ve güvenirliği sağlanmıştır. Tarkan’ın sekiz albümünde 406 tane deyim olduğu tespit edilmiştir. Deyimlerin en çok yer aldığı albüm Metamorfoz albümüdür. Bu albümde 111 adet deyim kullanılmıştır. Sekiz albümde ise toplamda 22 adet atasözünün kullanıldığı belirlenmiştir. En çok kullanılan 11 atasözü ile yine Metamorfoz (E) adlı albümün olduğu görülmektedir. Tarkan’ın pek çok albümüyle birlikte özellikle Metamorfoz albümünün yabancılara Türkçe deyim ve atasözü öğretiminde kullanımının oldukça faydalı olacağı ve şarkılar sayesinde pek çok deyim ve atasözünün eğlenceli bir şekilde öğretilebileceği düşünülmektedir.

Keywords
Yabancılara Türkçe öğretimi, deyim, atasözü, şarkı

Abstract
Idioms and proverbs are the cultural elements of a nation. When the relevant literature is reviewed, it is seen that little research has been conducted on idioms and proverbs found in textbooks used to teach Turkish to foreigners. In teaching idioms and proverbs, generally texts have been used. The use of songs in teaching idioms and proverbs seems to be of great importance for students to repeat, hear and recall them. In this connection, the current study aims to investigate Tarkan’s songs that can be used as a tool to teach Turkish idioms and proverbs. The study employed the document analysis method, one of the qualitative research methods. A total of eighty one songs from Tarkan’s eight albums were listened, transcribed and investigated. The idioms and proverbs found in these songs were checked from the “Idioms and Proverbs Dictionary” of Turkish Language Society separately by two researchers twice to establish the reliability and validity of the analysis. A total of 406 idioms were detected in the eight albums of Tarkan. The album in which the highest number of idioms is found is “Metamorfoz”. In this album, a total of 111 idioms are used. On the other hand, a total of 22 proverbs were detected in the eight albums of Tarkan. Once more, the album “Metamorfoz” was found to include the highest number of proverbs (11 proverbs). As a result, it was concluded that the use of many albums of Tarkan particularly the album “Metamorfoz” can be highly effective in teaching Turkish idioms and proverbs and that through songs, idioms and proverbs can be taught in an enjoyable manner.

Keywords
Teaching Turkish to foreigners, idiom, proverb, song

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri