Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEHMET GÜLER’İN ÖYKÜLERİNDE SEVGİ
(LOVE IN MEHMET GULER’S STORIES )

Author : Emine GÜLER  & Şerife AKPINAR  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 27
Page : 1-18
185    289


Summary
Çocuk edebiyatı ülkemizde Tanzimat Dönemi’nden itibaren çeviri eserler yoluyla başlayıp Cumhuriyet Dönemi’nde hızlı gelişme göstermiş bir alandır. Avrupa ülkelerine nazaran ülkemizde gecikmeli olarak gelişen çocuk edebiyatı, özellikle 90’lı yıllardan itibaren büyük önem kazanmıştır. Çocuk psikolojisi ve çocukların gelişim dönemi özellikleri gibi etkenleri göz önünde bulunduran yazarlar da bu alana yönelik eserler vermeye başlamışlardır. Bu yazarlardan biri olan Mehmet Güler de “üç kuşak için (çocuk-genç-yetişkin) yazan bir yazar” olmakla birlikte daha çok çocuklara yönelik eserleriyle tanınmıştır. Öğretmenlik mesleğinin verdiği duyarlılıkla çocuk edebiyatını çocuk eğitimine araç kılmış, çocuklara kazandıracağı davranış ve değerleri yaptığı özgün kurgular aracılığıyla eserlerinde işlemiştir. Yazara göre çocuk edebiyatı, edebi bir zevk barındırarak çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra çocukları eğitsel yönden besleyen değerler taşıması ve böylelikle “iyi insan” yetiştirmeyi amaçlaması yönüyle çocuk eğitimi açısından önem arz eder. Yazarın eserlerinde çocuklara kazandırılmak istenen insani değerler, didaktik bir üslupla değil örtük iletiler aracılığıyla taşınır. Bu çalışmada Mehmet Güler’in çocuklara yönelik olarak yazdığı öykülerde ön plana çıkan “sevgi değeri” ve boyutları ele alınmıştır. Güler’e göre sevgi, tüm değerlerin özüdür, bu nedenle de tüm eserlerinin temeli bu değere dayanmaktadır. Yazarın eserlerinde sevgi kavramı; aile sevgisi (anne- çocuk, baba- çocuk, kar-deş sevgisi), yaşama sevinci, doğa sevgisi, hayvan sevgisi, okul sevgisi, vatan sevgisi, ana dili sevgisi gibi temalarla çeşitlilik göstermektedir.

Keywords
Mehmet Güler, çocuk edebiyatı, çocuk eğitimi, sevgi değeri

Abstract
Child Literature is an area which started with translated works from the period of Tanzimat Reform onward and developed rapidly during the Republic Period. Child Literature, which developed in a much more delayed way when compared with European countries, gained much popularity particular-ly from 90’s and onward. Furthermore, authors who took a child’s psychology and the factors such as characteristics of a period during which a child grows up began to produce the regarding works. Of these writers, Mehmet Guler, who has been reputed “to write for three generations” (child- young- adult) according to what he says, has been more famous for his works towards children, though. With great sensitivity led by the teaching occupation, he has utilized the child literature as a means for the child education and he has made use of the behavioral skills and values which he targeted at in his works via his original fictions. He thinks that child literature possessing a literary delicacy both gives a child the reading habit and attaches a great importance in the sense that it is furnished with edu-cational values for children and, therefore, aims to train a good person. Humanistic values aimed to have children acquire are not conveyed in a didactic manner but with subtle messages. In this study, the value of love and its dimensions prevalent in the stories which Mehmet Guler wrote for children have been taken into consideration. According to Guler, love is the essence of all values. The concept of love in the author’s works differ in such themes as family love (parental mother-child, father-child love; sibling love), life joy, nature love, animal love, school love, national love and language love.

Keywords
Mehmet Guler, child literature, child training, the value of love

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri