Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE AKIL METAFORLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON MENTAL METAPHORS IN TURKISH )

Author : Muna YÜCEOL ÖZEZEN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 27
Page : 340-359
155    198


Summary
Bu çalışmada, Türkiye Türkçesinde içerisinde akıl sözcüğü geçen deyimler (akla sığmamak, akıl süzgecinden geçirmek, aklı almamak, aklı durmak, aklı kesmek gibi) incelenerek, akıl kavramının nasıl görselleştirildiği ve bunun sonucunda da nasıl metaforlaştırıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın veri tabanında toplam 102 adet deyim bulunmaktadır. Bunların büyük bölümü (93 adedi) Türk Dil Kurumu’nun web sayfasında on-line kullanıma açık olan Güncel Türkçe Sözlük’ün taranmasıyla belirlenmiştir (erişim tarihi: 30.07.2018). Çalışmanın kuramsal tabanını Zaltman-Zaltman (2017) oluşturmaktadır. Buna göre, çalışmada, kişisel gözlem yöntemiyle, ilk olarak her bir deyimle elde edilen alt metaforik önermeler çıkarılmış, ardından bu alt önermeler belirli üst çerçevelere (yüzey metaforlar, metaforik temalar ve derin metaforlar) yerleştirilmiştir.

Keywords
akıl, deyim, anlambilim, metafor, Türkiye Türkçesi

Abstract
In this work, idioms with the word akıl in Turkish (akla sığmamak, akıl süzgecinden geçirmek, aklı almamak, aklı durmak, aklı kesmek etc.) have been examined and this study also aimed to explain how mental concepts have been visualized and accordingly metaphorised. There are a total of 102 idioms in the database of the study. Most of them (93 units) were determined by scanning of Güncel Türkçe Sözlük which is on-line use on the web page of Türk Dil Kurumu (date of access: 30.07.2018). Zaltman-Zaltman (2017) constitutes the theoretical basis of the study. Accordingly, in the study, by personal observation method, the sub-metaphorical proposals first obtained with each statement were extracted, then these sub-proposals were placed on specific upper frames (surface metaphors and deep metaphors).

Keywords
akıl (mind), idiom, semantics, metaphor, Turkish

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri