Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANADİL VE YABANCI DİLDEKİ NEDEN PARAGRAFLARINDA NEDENSELLİK YAPILARI: TÜRKÇE VE İNGİLİZCE
(CAUSE MARKERS IN L1 AND L2 CAUSE PARAGRAPHS: TURKISH VS. ENGLISH )

Author : Hasan Şerif BALTACI    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 27
Page : 155-167
171    178


Summary
Sebep paragrafları, tartışmacı ve akademik yazmanın önemli bir parçasıdır. Ulucay ve Hatipoğlu'nun (2017) ortaya koyduğu gibi, olayların nasıl birbirine bağlı olduğunu ve neden olduklarını açıklamanın bir yolu olan sebep paragrafları önemli sayıda araştırmacının dikkatini çekmiştir. Buna uygun olarak, sebep belirteçleri olarak tanımlanan dilbilimsel aygıtlar; Kuşkusuz, iyi sebep paragraflarının temel bileşenleri olduğu ortaya konmuştur. Bu nedenle, sebep belirteçlerinin yanlış kullanımı, eksikliği ve yetersizliği bu tür paragraflarda uyum açısından önemli sorunlar doğurmaktadır. Bu çalışma, özel bir üniversitenin hazırlık okulunda okuyan 40 öğrenci tarafından hem anadilde hem de yabancı dilde yazılmış paragraflarda bu belirteçlerin kullanım ve sıklığını tanımlamayı, sınıflandırmayı ve analiz etmeyi amaçlamıştır. Toplanan verilerin derinlemesine analizi, bu çalışmadaki katılımcıların, Türk sebep paragraflarında (sırasıyla; İsimler, Fiiller, Edatlar, Bağlayıcılar ve Sonekler) 5 kategoride sebep belirteçleri kullandıklarını ve yine hedef dilde de 5 farklı kategori kullandıklarını göstermiştir (sırasıyla; İsimler, Fiiller, Bağlaçlar, Edatlar ve Karmaşık edatlar). Çalışma, katılımcıların paragraf organizasyonu ile ilgili yabancı dildeki bilgilerini anadil yazımlarına aktardıklarını da ortaya koymuştur. Son olarak, bu çalışma aynı zamanda öğretmenler, müfredat uzmanları ve ders kitabı yazarları için bazı pratik uygulamalar önermiştir.

Keywords
sebep paragrafları, yazma öğretimi, söylem belirteçleri, nedensellik aygıtları

Abstract
Cause paragraphs are an essential part of argumentative and academic writing. As Ulucay and Hatipoglu (2017) suggested cause paragraphs which are a way of disclosing and describing how things are connected and why they happen have attracted the attention of a noticeable number of researchers. In consonance with this, the linguistic devices that are defined as cause markers; undoubtedly, are reported to be the fundamental constituents of good cause paragraphs. Therefore, misuse, lack, and insufficiency of cause markers bring about important problems in terms of cohesion in this kind of paragraphs. The current study aimed to identify, classify and analyse the use and frequency of these markers in the paragraphs written both in L1 and L2 by forty students studying at the preparatory school of a private university. The in-depth analysis of the collected data showed that the participants in this study used 5 categories of causal markers in their Turkish cause paragraphs (i.e. respectively; Nouns, Verbs, Postpositions, Connectives, and Suffixes) and again employed 5 different categories in their English cause paragraphs(i.e. respectively; Nouns, Verbs, Conjunctions, Prepositions and Complex prepositions). The study also revealed that the participants transferred their L2 knowledge into their L1 writing with respect to paragraph organization. Finally, the current study also suggested some practical implications for teachers, curriculum specialists and textbook writers.

Keywords
cause paragraphs, teaching writing, discourse markers, causality devices

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri