Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNGİLİZCE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAZLI ANLIK MESAJLAŞMA PLATFORMUNDAKİ KURDUKLARI İŞBİRLİĞİ: DURUM ÇALIŞMASI
(COLLABORATION AMONG ENGLISH LANGUAGE LEARNERS ON A SMART PHONE BASED INSTANTMESSAGING PLATFORM: CASE STUDY )

Author : Esra KARAKUŞ  & Zeynep ÜNLÜER  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 18
Page : 194-207
290    207


Summary
Bu çalışma, dil öğrenenlerin, video çekimi sürecinde anlık mesajlaşma platformunu kullanarak birbirleri ile kurdukları işbirliğini incelemeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, bu çalışma, öğrencilerin video çekimi hazırlıklarının getirmiş olduğu gereksinimleri karşılarken, grup üyeleri arasında kurulan işbirliğinin amaçlarına ve bu sürece ışık tutmuştur. Bir üniversitenin hazırlık bölümünde İngilizce öğrenimi gören 16 katılımcının yer aldığı bu çalışmada, öğrenciler, kampüslerinde bulunan bir bina hakkında bilgi vermek üzere tanıtıcı bir video çekmişlerdir. Öğrenciler, aynı zamanda araştırmacılardan biri olan öğretmenleri tarafından 4’erli gruplara bölünmüştür. Ayrıca, video hazırlıkları ve bu hazırlıkları planlama sürecinde, öğrencilerden anlık mesajlaşma platformunda takım arkadaşlarını ekleyerek bir grup kurmaları ve birbirleriyle etkileşim kurmaları istenmiştir. Katılımcıların mesajlarından edinilen veri; bilişsel, yönetimsel ve sosyal kategorileri kapsayan Küçük Grup İşbirliği Modeli baz alınarak incelenmiştir. Verinin niteliksel sonuçları, katılımcıların, sosyal amaçlara nazaran daha çok bilişsel ve yönetimsel amaçlar doğrultusunda işbirliği kurmaya eğilimli oldukları ortaya çıkarmıştır.

Keywords
işbirliği, anlık mesajlaşma platformu, yapılandırmacılık

Abstract
This study aimed to discover language learners’ collaboration with each other on an instant messaging platform in the process of video production. In addition, it focused on the process and shed light on the purposes of collaboration among the group members while learners fulfilled the requirements of preparing their own videos. Sixteen students studying English at a preparatory school of a state university completed an authentic task regarding shooting an introductory video to describe a building on their campus. They were divided into groups of four people by the instructor who was also one of the researchers. In addition, they were asked to create a group conversation on instant messaging platform by adding their team members and interact with each other during the planning phases and production of intended videos. The data collected from the text messages of participants was analyzed based on Small Group Collaboration Model (SCGM) which includes cognitive, managerial and social categories of collaboration. The qualitative analysis of the data showed that the participants tended to collaborate mostly for cognitive and managerial purposes as compared to social ones.

Keywords
collaboration, instant messaging platform, constructivism

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's new issue (6/4)  will be published on December 20, 2018. The guest editor of our current issue is Assoc. Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ is from Hacettepe University. We wait for your quality articles until December 01, 2018.

   

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 6/3 (September 2018) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Rana YILDIRIM from Çukurova University. IJLA's new issue (6/4) will be published on December 20, 2018. We wait for your quality articles.

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri