Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YABANCI DİL DEĞERLENDİRMESİNDE ALGILANMIŞ ATIFLAR
Bu çalışmada, Türkiye’de yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavlarına (YDS) hazırlanan farklı alanlarda eğitim veren akademisyenlerin, yabancı dil öğrenimi ve girdikleri sınavlardan aldıkları puanlar bakımından başarı ve başarısızlıklarını nasıl kavramsallaştırdıkları araştırılmıştır. Bu çalışmaya, YDS’ye hazırlanan akademisyenler katılmıştır. Bu çalışma iki farklı konuya değinmektedir: Akemisyenler hazırlandıkları yabancı dil seviye tespit sınavında başarılı olma kanısını nasıl kavramsallaştırır? Akemisyenler hazırlandıkları yabancı dil seviye tespit sınavında başarılı ya da başarısız olma sebeplerini nelere dayandırıyorlar? Bu çalışmada veri toplamak için öz değerlendirme yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, iyi iş çıkarma kanısı anlamında ‘alınan puan’, ‘başkalarıyla kıyas’ ve ‘başkalarından gelen dönütler’ en çok dile getirilen atıflardı. Buna ek olarak, akademisyenlerin dil öğreniminde ve hazırlandıkları yabancı dil sınavlarındaki başarılı olmalarının nedeni olarak ‘çok çalışmak’ ve ‘işin kolaylığı’ başarısız olmalarının nedeni olarak da ‘zaman darlığı’ ve ‘görevin zorluğu’ sınava hazırlanan akademisyenlerin en çok yansıttığı atıflardı. Akademisyenlerin hazırlandıkları yabancı dil sınavlarındaki başarılı olma durumu için çaba algısı ‘sınav için sıkı ya da çok çalışma’, görevin zorluğu algısı ‘girilen sınavın kolaylığı’ olarak belirlenmiştir. Akademisyenlerin dil öğrenimi ve sınavlarda başarısız olma durumu için çaba algısı ‘yetersiz zaman’ ve ‘sınavın zorluğu’ olarak belirtilmiştir. Yabancı dil öğrenen ve Yabancı Dil Seviye Sınavı’na hazırlanan akademisyenlerle yapılan bu çalışmada elde edilen veriler, ilgili çıkarımlar ve öneriler sunulmuştur.

Keywords
Yabancı dil seviye tespit sınavı, başarı ve başarısızlık atıfları, akademisyenler.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri