Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İLKÖĞRETİM OKULLARI DERSLİKLERİNDE YER ALAN SIRALAR ÜZERİNDEKİ YAZILARIN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme sürecinin yürütülmesinde eğitim ortamlarının önemi yadsınamaz. Eğitim ortamlarından bahsedildiğinde söylendiğinde akla ilk gelen şey okullarda bulunan dersliklerdir. Dersliklerin kullanışlı, işlevsel, temiz, düzenli, tertipli olması öğrenme-öğretme sürecini öğretmen ve öğrenci açısından olumlu etkiler. Bundan dolayı okul dersliklerinin kullanışlı, işlevsel, temiz, düzenli ve tertipli olmasına okul yöneticisi ve sınıf öğretmenlerinin dikkat etmesi gerekir. Bu çalışma ile öğrencilerin okul sıraları üzerine yazı yazma durumlarını belirlemek ve bu yazı türlerini çeşitli alt başlıklar açısından analiz etmek amaçlanmıştır. Araştırmada veriler nicel gözlem yoluyla elde edilmiştir. Araştırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Elazığ, Malatya ve Şırnak illerinde 34 okul, 463 derslik ve toplamda 7827 sıra üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sonunda konuyla ilgili toplam 11508 karalama bulunmuştur. Verileri çözümlemede % ve frekans yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular yazıların toplam sıra sayısına göre dağılım oranları ile aynı yazıların toplam yazılara göre dağılım oranının % ve frekans dağılımı tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, 7827 sıra üzerinde toplam 11508 karalama tespit edilmiş, yani okul sıralarının % 147’ sinde karalamalar vardır. Bu ifadelerden her bir sırada yaklaşık 1,5 karalamanın olduğu söylenebilir. Bu durum dersliklerdeki sıraların karalanma oranının kaygı verici boyutta olduğunu da göstermektedir. Elde edilen bu karalamalar “şahıs-isim”, “spor-takım”, “sevgi-aşk”, “siyasi parti-ideoloji”, “şiir-yazı”, “dini”, “kopya”, “resim-simge” ve “gelişigüzel (diğer)” karalama boyutları altında sınıflandırılmış ve yüzde-frekans dağılımları yapılmıştır. Bu çalışmada sıra karalama davranışının devlet malına zararı vereceği, çevreyi kirleteceği, milli servetin heba edeceği, yazılan olumsuz yazıların küçük çocukları olumsuz yönde etkileyebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Okul derslikleri, okul sıraları, sıra karalama.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri