Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKÇEDE ETTİRGEN YAPILAR: BİR BİLİNÇLİLİK UYANDIRMA ETKİNLİĞİ
abortion clinics in ny read anti abortion facts

Türk dili, tarihi ve kültürünü anlatmak bakımından birçok eser yazılmıştır. 1073/1074 yıllarında Dilbilim alanında ettirgen yapıların incelenmesi, bir dil içerisinde belki de diller-arasında dilsel düzlemlerin (biçimbilim, sözdizimi ve anlambilim) pek çok bileşeninin etkileşimini içerdiğinden oldukça önemlidir. Bu gerçeklikten yola çıkılarak, çalışmanın amacı, dil bilgisi kitaplarında daha çok yapı ve biçime odaklanılarak sunulan ettirgenlik olgusunun Bilinçlilik Uyandırma Yaklaşımı (Sharwood-Smith,1981; Ellis, 1993) çerçevesinde öğrencilere sunulmasını sağlayacak etkinlikler hazırlamaktır. Bilinçlilik Uyandırma Yaklaşımı, öğrenicinin dilsel girdideki hedef özelliklerin farkına varmasını sağlayarak daha doğal bir edinim sürecinin başlamasını sağlamaktadır Bu bağlamda, bu çalışmada Türkçede biçimbilimsel ettirgenlik, Bilinçlilik Uyandırma Yaklaşımı çerçevesinde ele alınmış ve bu doğrultuda Bloom’un (1956) öğrenme alanları taksonomisindeki basamaklar temel alınmıştır. Bilgi, Anlama, Uygulama, Çözümleme, Sentez, Değerlendirme olmak üzere altı basamakta toplanan öğrenme alanları aracılığıyla öğrenicilerden dilin belli bir özelliğinin farkına varmaları; farkına vardıkları yapıya ilişkin olarak sonuçlar çıkarmaları ve dile ilişkin görüşlerini bu sonuçlar doğrultusunda düzenlemeleri beklenir. Bu bağlamda, bu çalışmada öğrencilerin; a) ana dili bilgilerinde zaten var olan ettirgenlik yapısının farkına varmasının ve bu yapı hakkındaki bilgilerinin gözden geçirmesini, b) etken çatıdaki eylemlerle ettirgen çatıdaki eylemleri bir arada görmelerini sağlayarak biçimsel ve işlevsel olarak ettirgenliği anlamalarını, c) farkına vardıkları ve anlamlandırdıkları yapıyı kendi tümcelerinde kullanmalarını, d) biçim ve işlev ilişkisindeki örüntüleri tanımalarını ve e) edindikleri bilgiyi kullanarak akla uygun seçimler yapmalarını sağlayacak beş farklı öğrenme etkinliği hazırlanmış ve bu etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin bu yapıya ilişkin farkındalıkları arttırılmaya çalışılmıştır.

Keywords
Ettirgen yapılar, bilinçlilik uyandırma yaklaşımı, öğrenme alanları taksonomisi.
abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri